Individueel coachingstraject

Stemtraining voor beroepssprekers

Herken je dit?

Is spreken en duidelijk communiceren een belangrijk onderdeel van je job?

Maar heb je het gevoel geen controle te hebben over je stem en je manier van spreken?

Merk je dat je stem niet luid genoeg klinkt, dat je geen volume kan maken?

Spreek je binnensmonds waardoor je boodschap niet duidelijk overkomt?

Geraakt je ademhaling in de war tijdens een belangrijke presentatie?

Is spreken vermoeiend en/of pijnlijk?

Heb je het gevoel dat mensen niet luisteren naar jou?

Dat je presentaties saai overkomen?

Dat je te snel spreekt en dat je vaak klanken inslikt waardoor je niet atlijd verstaanbaar bent?

 

Wil je eindelijk leren hoe je je stem kan inzetten om duidelijk en verstaanbaar over te komen en meer impact te hebben in je job?

Wil je leren spreken met een draagkrachtige stem, een duidelijke uitspraak en een levendige intonatie zodat je eindelijk gehoord wordt? Zodat je zelfvertrouwen en overtuigingskracht uitstraalt met je stem?

Iedereen kan dit leren!

Tijdens dit intensieve coachingstraject staat resultaat garant en werken we aan jouw spreekgedrag. Je leert je stem op een correcte manier te gebruiken. Je wordt je bewust van je beperkende spreekpatronen en je leert je mogelijkheden op het vlak van stem uitbreiden.

Vanuit mijn jarenlange ervaring in het begeleiden van beroepssprekers en mensen met stemproblemen heb ik een methode ontwikkeld die werkt en die gebaseerd is op verschillende methoden die ik me doorheen de jaren heb eigen gemaakt.  Ik benader de stem en het spreken vanuit een holistische aanpak.  Stemgeven is een complex samenspel van verschillende factoren.  Alles hangt met elkaar samen. Lichaamshouding heeft een invloed op ademhaling. Beiden hebben invloed op een goed stemgebruik.

Het doel van het traject is dat je deze impactvolle stem kan gebruiken tijdens je spreken.

Wat is er nodig om je stem als een krachtig instrument te kunnen inzetten?

 1. Ondersteunende houding
 2. Correcte ademsteun en een juiste adembeheersing
 3. Borstresonantie
 4. Open en vooraan gerichte articulatie
 5. Aangepast, volgbaar spreektempo
 6. Levendige, gevarieerde intonatie

Meedoen aan dit traject levert je het volgende op:

-5 sessies van telkens 2u individuele coaching (om de 2 weken)

 • Sessie 1

-Houding en ademsteun

-Borstresonantie aanzet

 • Sessie 2

-houding en ademsteun herhalen

-Borstresonantie verdiepen

 • Sessie 3

-herhalen houding, adem en borstresonantie

-open en vooraan gerichte articulatie

 • Sessie 4

–verder verdiepen adem, resonantie

-verstaanbare articulatie

-parameters van intonatie

 • Sessie 5

-intonatie verdiepen

-integratie in spreekoefeningen

-1 opvolgsessie van 1u

 

Wat houdt het traject in?

-werkboek en opnamemateriaal

-inclusief koffie, thee, water

 

Vaak zijn stemproblemen te wijten aan verkeerd stemgebruik en stemmisbruik.  Binnen stemcoaching leer je je stem op een correcte manier te gebruiken. Je wordt je bewust van beperkende patronen en je leert je mogelijkheden op het vlak van stem uitbreiden.

Binnen stemtraining kunnen onderstaande aspecten aan bod komen:

 • inzicht in spreekgedrag
 • stemhygiëne (balans stembelasting versus stembelastbaarheid)
 • lichaamsgewaarwording en bewustwording
 • invloed van stress en spanning op je lichaam en je stem en hoe hiermee om te gaan
 • aanleren van een correcte houding
 • aanleren van een lage buikademhaling en een juiste adembeheersing
 • afbouwen van spanningen tijdens het stemgeven
 • uitbreiden van het stembereik op vlak van luidheid, toonhoogte
 • voldoende resonantie
 • stimuleren van meer draagkracht in de stem
 • stemprojectie
 • open en vooraan gerichte articulatie
 • een gevarieerde intonatie

 

Hoe lang een individueel traject stemcoaching duurt, is moeilijk te voorspellen.

Afhankelijk van het probleem duurt een traject een 5-tal sessies tot (bij organische stemproblemen zoals bijv. stembandknobbels) een aantal maanden.

Je kunt zowel voor individuele stemcoaching als voor stemtraining in kleine groep bij mij terecht.