Binnen een individueel coaching traject werken we aan je spreken en/of presenteren.
Afhankelijk van je persoonlijke werkpunten ligt de klemtoon meer op stem, dictie, spreekangst en/of spreken voor groepen.

Ik start steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden je doelstellingen, werkpunten en verwachtingen besproken.
Op basis van dit intakegesprek wordt een individueel coachingpakket voorgesteld.